•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار هشت ماهه برق گرفتگی
   pdf
   28.02 کیلوبایت
   2امار برق گرفتگی پنج ماهه اول 97
   pdf
   30.84 کیلوبایت
   3آمار چهار ماهه برق گرفتگی در سال 1397
   pdf
   31.59 کیلوبایت
   4امار سه ماهه برق گرفتگی 97
   pdf
   30.77 کیلوبایت
   5برق‌ گرفتگی
   pdf
   30.85 کیلوبایت