•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار هشت ماهه سوختگی
   pdf
   27.77 کیلوبایت
   2امار پنج ماهه اول 97 سوختگی
   pdf
   30.57 کیلوبایت
   3آمار چهار ماهه سوختگی سال 1397
   pdf
   31.3 کیلوبایت
   4سوختگی
   pdf
   30.59 کیلوبایت