•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار هشت ماهه غرق شدگی
   pdf
   28.07 کیلوبایت
   2امار پنج ماهه اول 97 غرق شدگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت
   3آمار چهار ماهه غرق شدگی در سال1397
   pdf
   31.64 کیلوبایت
   4آمار سه ماهه اول غرق شدگی استان خوزستان
   pdf
   30.8 کیلوبایت
   5غرق‌شدگی
   pdf
   30.89 کیلوبایت