• شرکت در راهپیمایی به مناسبت حمایت از امنیت واقتدار ملی گشور

   شرکت در راهپیمایی به مناسبت حمایت از امنیت واقتدار ملی گشور

   شرکت در راهپیمایی به مناسبت حمایت از امنیت واقتدار ملی گشور

   به مناسبت حمایت از امنیت واقتدار ملی کشور مدیر کل وکارکنان اداره کل پزشکی قانونی خوزستان در راهپیمایی که در تاریخ 98/9/2برگزار شد شرکت کردند

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان به مناسبت حمایت از امنیت واقتدار ملی کشور مدیر کل وکارکنان این اداره کل در راهپیمایی که به همین مناسبت برگزار شد شرکت کرده وبا آرمانهای امام و ولایت تجدید بیعت نمودند

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: