• بازدید از منازل مسکونی در حال ساخت سیل زدگان حمیدیه وسوسنگرد

   بازدید از منازل مسکونی در حال ساخت سیل زدگان حمیدیه وسوسنگرد

   بازدید از منازل مسکونی در حال ساخت سیل زدگان حمیدیه وسوسنگرد

   بازدید مدیر کل ومعاونین اداره کل پزشکی قانونی خوزستان از منازل در حال ساخت سیل زدگان حمیدیه وسوسنگرد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان اقای دکتر حسینی ومعاونین این اداره کل از مناطق سیل زده بازدید کردند واز نزدیک از پیشرفت فیزیکی ساخت منازل مسکونی سیل زدگان که با مشارکت کارکنان پزشکی قانونی کشور وکمیته ی امداددر حال ساخت میباشد بازدید بعمل آوردند

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: