• افزایش فوت ناشی از تصادفات در شهریور ماه 98

   افزایش فوت ناشی از تصادفات در شهریور ماه 98

   افزایش فوت ناشی از تصادفات در شهریور ماه 98

   در شهریور ماه سال 1398 تعداد 86 نفر ( 17 زن و 69مرد ) بر اثر تصادفات جان باختند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان در شهریور ماه 1398 اجساد معاینه شده فوت ناشی از تصادفات در سالن تشریح اداره کل پزشکی قانونی استان خوستان و مراکز تابعه که مورد معاینه قرار گرفته اند، 86 نفر ( 17 زن و 69 مرد ) بوده است و این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که 80 نفر ( 17 زن و 63 مرد ) بوده است 6/9 درصد افزایش یافته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: