• بازدید مدیر کل ومعاونین اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان خوزستان

   بازدید مدیر کل ومعاونین اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان خوزستان

   بازدید مدیر کل ومعاونین اداره کل امور اقتصاد ودارایی استان خوزستان

   بازدید مدیر کل و معاونین اداره کل امور اقتصاد و دارایی از بخش های مختلف پزشکی قانونی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان آقای محسن کاویانی و معاونین اداره کل امور اقتصاد و دارایی در دیدار با دکتر سید فرزاد حسینی مدیر کل پزشکی قانونی استان خوزستان جویای مطالب اساسی این اداره کل شدند. و باتوجه به توضیحات دکتر سید فرزاد حسینی در جریان کامل مشکلات مجموعه پزشکی قانونی استان خوزستان قرار گرفتند در پایان نیز از بخش های مختلف این اداره کل بازدید نمودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: