• کسب رتبه برتر بین دستگاهای اجرایی استان

   کسب رتبه برتر بین دستگاهای اجرایی استان

   کسب رتبه برتر بین دستگاهای اجرایی استان

   اداره کل پزشکی قانونی در بین دستگاهای اجرایی استان رتبه برتر را کسب کرد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خوزستان با توجه به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان اداره کل پزشکی قانونی توانست رتبه برتر در محور برنامه های توسعه ای استان از شاخص های اختصاصی استانی (جشنواره شهید رجایی در سال 1396 ) را کسب نماید

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: