• اداره کل پزشکی قانونی خوزستان
   اداره کل پزشکی قانونی خوزستان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر سید فرزاد حسینی
   مدیر کل
   اهواز، خیابان انقلاب، جنب دفتر فنی شهرداری
   اداره کل پزشکی قانونی خوزستان
   تلفن : 33783004
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *