• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • شناسایی شهدای حمله تروریستی در اهواز

   شناسایی شهدای حمله تروریستی در اهواز

   درپی حمله تروریستی به مراسم رژه کنندگان در اهواز تعداد 24شهید شناسایی وجواز دفن صادر شد

   مراسم پر فیض زیارت عاشورا در اداره کل پزشکی قانونی استان

   مراسم پر فیض زیارت عاشورا در اداره کل پزشکی قانونی استان

   در راستای اجرای فعالیت های فرهنگی وارتقای سطح معنوی مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور جمعی از پرسنل اداره کل برگزار شد

   افزایش مصدومین تصادف در سال 97

   افزایش مصدومین تصادف در سال 97

   مدیر کل پزشکی قانونی گفت در تیر ماه امسال 1537نفر (404زن و1133مرد)بر اثر تصادف مصدوم شدند

  • فرم ها و فرآیندها