• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • برگزاری یک دوره آموزشی حال خوب را از کجا شروع کنیم

   برگزاری یک دوره آموزشی حال خوب را از کجا شروع کنیم

   یک دوره آموزشی حال خوب را از کجا شروع کنیم توسط دکتر فرزاد حسینی جهت پرسنل اداره کل برگزار گردید

   افزایش آمار مراجعین نزاع در مهرماه 97

   افزایش آمار مراجعین نزاع در مهرماه 97

   مدیر کل پزشکی قانونی افزود در مهرماه97 تعداد 2314نفر (587زن و1727مرد)براثر نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند

   کاهش فوت ناشی از غرق شدگی در مهرماه 97

   کاهش فوت ناشی از غرق شدگی در مهرماه 97

   در مهرماه 97تعداد10نفر مرد براثر غرق شدگی جان باختند

  • فرم ها و فرآیندها