FA | EN | AR
دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 71
جمع بازديدها تاكنون: 374642
برگزاری دوره باز آموزی " آموزه های پزشکی قانونی " برای پزشکان و کادر درمان
دوره باز آموزی " آموزه های پزشکی قانونی " برای پزشکان و کادر درمان با حضور دکتر فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور و استقبال بی نظیر بیش از 280 نفر از پزشکان و کادر درمان استان در اداره کل پزشکی قانونی خوزستان برگزار شد.
بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان از اداره کل پزشکی قانونی خوزستان
دکتر فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور از بخشهای مختلف اداره کل پزشکی قانونی خوزستان بازدید کرد.
برگزاری جلسه ی کمیته استانی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی در اهواز
جلسه ی کمیته استانی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی با حضور مدیرکل پزشکی قانونی و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.
‏‏‏‏1396/08/28 » فرارسیدن ایام فرخنده ماه ربیع الاول مبارک باد.
‏‏‏‏1396/08/24 » برگزاری دوره باز آموزی " آموزه های پزشکی قانونی " برای پزشکان و کادر درمان
‏‏‏‏1396/08/24 » بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان از اداره کل پزشکی قانونی خوزستان
‏‏‏‏1396/08/08 » برگزاری جلسه ی کمیته استانی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی در اهواز
‏‏‏‏1396/07/15 » افزایش 17 درصدی پرونده های مراجعین نزاع در پنج ماهه نخست امسال
‏‏‏‏1396/07/15 » کاهش1.6 درصدی مصدومان حوادث رانندگي در پنج ماهه نخست امسال
‏‏‏‏1396/07/15 » کاهش 24.2 درصدي تلفات حوادث رانندگي در پنج ماهه نخست امسال
‏‏‏‏1396/07/14 » افزایش شش درصدی مرگهای ناشي از برق گرفتگی درپنج ماهه نخست امسال
‏‏‏‏1396/07/14 » افزایش 11 درصدی آمار مرگهای ناشی از غرق شدگی در پنج ماهه نخست امسال
‏‏‏‏1396/07/14 » افزایش17.6 درصدی مرگهای ناشي از سوختگی در پنج ماهه اول سال
‏‏‏‏1396/07/12 » افزایش 13 درصدی آمار مرگهای ناشی از غرق شدگی در یکماهه مردادامسال

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اهواز، بلوار انقلاب کدپستی: 6153833655
تلفن: 3783004، دورنگار: 3791701،
پیام کوتاه: 20001372